Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

αναρτήθηκε σε: Συμμετοχές | 0

Το πρόγραμμα δράσης των Εκπαιδευτηρίων καταρτίζεται από την Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου που αναλαμβάνει την κατανομή των αρμοδιοτήτων κάθε μαθητικής ομάδας και την συμπλήρωση των παιδαγωγικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών σύμφωνα με το τηρούμενο Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου. Η διαδικασία εφαρμόζεται για το διάστημα (Οκτώβριο – Απρίλιο) και το Μάιο γίνεται συγκέντρωση των στοιχείων, παρουσίαση και υποβολή τους στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.