Μείωσε, ξαναχρησιμοποίησε, ανακύκλωσε!!

Με αυτό το σύνθημα και με πολύ κέφι εργάζεται η ομάδα ανακύκλωσης της GreenPanou. Τα βασικά υλικά, το χαρτί και το πλαστικό συγκεντρώνονται από τους μαθητές και καθηγητές του σχολείου σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων  απ΄όπου συλλέγονται, ζυγίζονται και καταγράφονται. Στη συνέχεια γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές περιβαλλοντικής θεματολογίας ενώ τα υπόλοιπα καταλήγουν στους Δημοτικούς κάδους ανακύκλωσης. Η ομάδα επίσης φροντίζει για τη συλλογή χρησιμοποιημένων μπαταριών και ηλεκτρικών συσκευών που και πάλι συχνά αξιοποιούνται στα μαθήματα τεχνολογίας και εικαστικών. Το συνολικό βάρος των ανακυκλώσιμων υλικών καταγράφεται στο τέλος κάθε σχολικού έτους στους δείκτες συμμετοχής για το διαγωνισμό του «αειφόρου σχολείου».

181020131441810201314518102013146  recyclingLOGO